Draudžiamos siuntos
Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorije vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:

✱ TABAKO GAMINIAI, alkoholiniai gėrimai.
✱ Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.
✱ Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
✱ Greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai.
✱ Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.
✱ Toksiški ar koroziją sukelentys tirpalai.
✱ Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.
✱ Žmogaus palaikai ar kūno dalys.
✱ Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.
✱ Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.
✱ Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.
✱ Televizoriai, monitoriai, kompiuteriai, varikliai ir kiti draudžiami daiktai, kurie nurodyti UAB TORAS LT 10 taisyklių punkte: https://www.uabtoras.lt/taisykles

TORAS LT neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. TORAS LT turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju TORAS LT imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to TORAS LT patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

SEKITE MUS
2015 © CARUSALE.LT
SVETAINĖS MEDIS
KONTAKTAI
UAB TORAS LT
Adresas: Pajuostės pl. 36A
Panevežys LT-36104
Kodas: 302975420
PVM: LT100007436613
A/S LT677181500014467427
 
Tel. Nr. LT: +370 632 97999
Tel. Nr. LT: +370 630 06033
Tel. Nr. LT: +370 690 97447
Tel. Nr. UK: +44 747 4910444
Tel. Nr. UK: +44 756 2771639
E-mail: uabtoras@gmail.com